1402/06/19
مسابقات انتخابی رده های پایه استان تهران برگزار می شود
  نسخه چاپی
مسابقات انتخابی رده های پایه استان تهران برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران ، با توجه به برگزاری رقابتهای انتخابی تیم ملی و اعلام سهمیه استانها، مسابقات قهرمانی دختران و پسران استان در رده های سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال ۶و۷ مهر ماه در سالن شهید کبکانیان برگزار خواهد شد


بر اساس این گزارش این مسابقات در ۳ بخش کاتا انفرادی و تیمی و کومیته انفرادی برگزار می شود و واجدین شرایط شرکت در این رقابتها تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۴ مهر ماه مهلت دارند، جهت ثبت نام به دفتر هیئت کاراته استان مراجعه نمایند


خاطر نشان می سازد این مسابقات در رده کمربندی قهوه ای و مشکی برگزار می شود و کلیه شرکت کنندگان می بایست پیش از ثبت نام در این رویداد، می یایست نسبت به ثبت نام در سامانه ملی کاراته و تکمیل پروفایل خود اقدام نمایند.
شرایط سنی و اوزان این رقابتها بدین شرح است:
رده سنی نوجوانان/ متولدین 15/08/1386 لغایت 14/08/1388


اوزان دختران / 47- ، 54- ،61-، 61+ کیلوگرم
اوزان پسران/52- ، 57- ، 63- ، 70- ، 70+ کیلوگرم
رده سنی جوانان / متولدین 15/08/1384 لغایت 14/08/1386


اوزان دختران / 48- ، 53- ، 59- ، 66-، 66+ کبلوگرم
اوزان پسران/ 55- ، 61- ، 68- ، 76- ، 76+ کیلوگرم
زیر 21 سال / متولدین 15/08/1381 لغایت 14/08/1384


اوزان دختران / 50- ، 55- ، 61- ، 68- ، 68+ کیلوگرم
اوزان پسران/ 55- ، 60- ، 67- ، 75- ، 84-، 84+ کیلوگرم
نوجوانان و جوانان - کاتا تیمی / متولدین 15/08/1384 لغایت 14/08/1388