1402/03/17
تهران؛ میزبان مسابقات قهرمانی کشور پیشکسوتان کاراته
  نسخه چاپی
تهران؛ میزبان مسابقات قهرمانی کشور پیشکسوتان کاراته

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران، یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی ‌کشور پیشکسوتان سبکهای کنترلی آقایان روز جمعه ۱۹ خرداد ماه به میزبانی استان تهران و در سالن مرکز آموزش کاراته واقع در مجموعه ورزشی شهید کبکانیان برگزار خواهد شد

بر اساس این گزارش این رقابتها  در دو بخش ‌کاتا و کومیته انفرادی در ۶ رده سنی به شرح زیر برگزار می شود


۱۳۵تا ۳۹ سال (متولدین ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ تا ۱۳۶۳/۱/۱)
۲۴۰تا ۴۴ سال (متولدین ۱۳۶۲/۱۲/۲۹ تا ۱۳۵۸/۱/۱)
۳۴۵تا ۴۹ سال (متولدین ۱۳۵۷/۱۲/۲۹ تا ۱۳۵۳/۱/۱)
۴۵۰تا ۵۴ سال (متولدین ۱۳۵۲/۱۲/۲۹ تا ۱۳۴۸/۱/۱)
۵۵۵تا ۶۰ سال (متولدین ۱۳۴۷/۱۲/۲۹ تا ۱۳۴۳/۱/۱)
۶بالای ۶۰ سال متولدین ۱۳۴۲/۱۲/۲۹ و ماقبل


اوزان این رقابتها در بخش کومیته نیز بدین شرح است


۷۰_، ۷۵_، ۸۰_، ۸۵_، ۸۵کیلوگرم