1402/02/02
معرفی برترینهای مسابقات کاراته سبکهای کنترلی جام مضان استان تهران
  نسخه چاپی
معرفی برترینهای مسابقات کاراته سبکهای کنترلی جام مضان استان تهران

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران، مسابقات جام رمضان استان تهران در بخش بانوان سبکهای کنترلی در دو بخش کاتا و کومیته انفرادی و با قضاوت 15 داور استان در سالن شهید کبکانیان برگزار شد و در پایان برترینهای هر رده معرفی شدند.

مریم افشاری، اکرم فریدونی، حدیثه برزگر لطفی، سارا کامرانی، ریحانه زلیخایی، آتنا گرامی پور، نرگس علی، دنیا بهشتی، معصومه برزآبادی، سرور قمریان، ملیکا احمدی، ثنا اسلامی، شیما نثاری، رقیه عبادی 14 داوری بودند که در کنار نسرین روستازاده، مسئول کمیته داوران بانوان استان قضاوت این رقابتها را بر عهده داشتند.

اسامی مقام آوران این رقابتها بدین شرح است:
کاتا
_خردسالان گروه الف_
**رده کمربندی سفید زرد نارنجی /
جدول یک / 1. فرانک فرخی، 2. سارا عاجلو، 3. فاطمه بیتی و حنانه قربانی
جدول دو / 1. شبنم فرهادی، 2. سارا جعفری، 3. روشا توکلی و آرام آقاخانی
جدول سه / 1. سارا شمس، 2. نورا قلی زاده، 3. آیلین آرام روش
جدول چهار / 1. تانیا پورلر، 2. نیایش خادمی، 3. آوینا غفاری و زهرا جهانپور
**رده کمربندی سبز /آبی بنفش /
1. مهرسانا محمد، 2. نیوشا محبی، 3. حلما ابراهیم آبادی
_خردسالان گروه ب_
**رده کمربندی سفید زرد نارنجی /
جدول یک / 1. ثنا صادقی، 2. کوثر قهرمانی
جدول دو / 1. نیلا حبیلی، 2. آناهیتا کاپله، 3. النا پروری
**رده کمربندی سبز /آبی بنفش /
جدول یک / 1. زهرا محمودیان، 2. النا مشایخی
جدول دو / 1. نرگس زوردمند، 2. مهدیس دارابی، 3. سما کریمیان
**رده کمربندی قهوه ای مشکی /
1. بهار محمد، 2. فاطمه علی محمدزاده
_نونهالان_
**رده کمربندی زیر قهوه ای/
1. سارینا ارسنجانی، 2. نازنین زهرا جعفری
**رده کمربندی قهوه ای مشکی /
1. راحیل نجفی، 2. دینا صفری، 3. معصومه قاسمی و ستایش اسدی
_نوجوانان _
**رده کمربندی زیر قهوه ای/
1. عسل آذرنیا، 2. ثنا میرزایی، 3. مریم جعفری و بژین صفری
**رده کمربندی قهوه ای مشکی /
1. محدثه شمشیری، 2. کوثر صالحی، 3. مائده فرح بخش و فائزه محمدی
_جوانان _
**رده کمربندی زیر قهوه ای/
1. بهار نجاتی، 2. زهرا ناصری
**رده کمربندی قهوه ای مشکی /
1. نرگس رضایی، 2. حنانه محمدی، 3. نازنین شجاعی
_بزرگسالان _
**رده کمربندی زیر قهوه ای/
1. فاطمه آزادی، 2. تینا پورلر، 3. زهرا محمدبیگی
**رده کمربندی قهوه ای مشکی /
1. نگین ابراهیمی، 2. الهه پاشازاده، 3. عسل سلیمی و فاطمه شاهرخی

کومیته


_خردسالان گروه الف_
رده کمربندی سفید زرد نارنجی /
**وزن منهای 18 کیلوگرم
1. سارا عاجلو، 2. الینا گودرزی، 3. آرمیتا استاد حسین

**وزن منهای 22 کیلوگرم
1. ترمه قراخانلو، 2. آرمیتا کاویانی، 3. بارانا ربانی

**وزن منهای 28 کیلوگرم
1. تانیا پورلر، 2. هستی اسدی، 3. سیتا خداپرست و بهاره عباسی

**وزن منهای 36 کیلوگرم

1. باران رستمی، 2. سارا شمس، 3. باران حدادنیا

رده کمربندی سبز /آبی بنفش /
**وزن منهای 28 کیلوگرم
1. بهار امیرعلی پور، 2. باران مهدوی، 3. ترنم چگینی زاده

**وزن  منهای36 کیلوگرم
1. مهدیس دارابی، 2. ریحانه آب روشن، 3. مهرآوه روشنفکر

**وزن به اضافه 36 کیلوگرم
1. آیناز اسماعیلی، 2. نیوشا محبی
_خردسالان گروه ب_
رده کمربندی قهوه ای مشکی /
**وزن منهای 30 کیلوگرم
1. ستایش چگینی، 2. یسنا اسماعیلی، 3. سارینا گودرزی

رده کمربندی سبز /آبی بنفش /
**وزن به اضافه 40 کیلوگرم
1. مهدیس گردونفر، 2. النا مشایخی، 3. سارینا قدیمیرده کمربندی سفید زرد نارنجی /
**وزن منهای 35 کیلوگرم
1. رانیا زارع، 2. کوثر قهرمانی

**وزن منهای 40-1 کیلوگرم
1. محیا رضایی فر، 2. هستی کیانپور، 3. روژان حدادنیا و مهرسا باقری

**وزن منهای 40-2 کیلوگرم
1. نیلا حبیلی، 2. النا پروری، 3. پرنیا نیکخواه
_نونهالان_
رده کمربندی قهوه ای مشکی /
**وزن منهای 35 کیلوگرم
1. ستایش چگینی، 2. یسنا اسماعیلی، 3. سارینا گودرزی

**وزن منهای 42 کیلوگرم
1. زینب نورمحمدی، 2. گل یاس سید حسینی

**وزن منهای 47 کیلوگرم
1. دینا کریمی، 2. یکتا روزبهانی

**وزن منهای 52-1 کیلوگرم
1. آروشا قاسمی، 2. ستایش تنباکوچیان، 3. مانیا علی زاده و روژینا امیری

**وزن منهای 52- 2 کیلوگرم
1. ستایش دیواندری، 2. ستایش نیک نام، 3. نرگس ایرانی و عارفه محمدی

**وزن به اضافه 52 کیلوگرم1. دنیا عسگری، 2. فاطیما رحمانی، 3. صوفیا مویدی
رده کمربندی زیر  قهوه ای /
**وزن منهای 42 کیلوگرم
1. بیتا عباسی، 2. پارمیس قنبری، 3. عسل کاسب علوی

**وزن منهای 47 کیلوگرم
1. ترنم قراخانلو، 2. طهوارا اکبری، 3. سارینا کریمی

_نوجوانان و جوانان_
رده کمربندی قهوه ای مشکی /
**وزن منهای 54 کیلوگرم
1. الهه عباسی، 2. نفیسه برزگر، 3. ملینا حقی و ستایش عسگری

**وزن منهای 66 کیلوگرم
1. حدیثه بابایی، 2. زهرا چگینی، 3. فرشته شمشیری

**وزن به اضافه 66 کیلوگرم
1. آنیتا بیگی، 2. زینب راوندی، 3. فایزه محمدی و نگار فتح آبادی
رده کمربندی زیر قهوه ای
**وزن منهای 48 کیلوگرم
1.نازنین علیپور، 2. تانیا تاجیک، 3. عاطفه محمدی و ریحانه روشنفکر

**وزن منهای 59 کیلوگرم
1. سارینا سادات کریمی، 2. سونیا اسماعیلی، 3. فاطمه ایرانمهر

_بزرگسالان_
رده کمربندی قهوه ای مشکی /
**وزن منهای 55کیلوگرم
1. مریم کرمی، 2. سیده فاطمه مهدوی، 3. مهسا شایقان
رده کمربندی زیر قهوه ای/

**وزن منهای 61 کیلوگرم1. پریا نوایی، 2. زهرا پرندی، 3. تینا پورلر و محیا جعفری زاده