1402/07/27
برگزاری اولین مرحله لیگ کاراته وان سبکهای آزاد کاراته به میزبانی استان تهران
  نسخه چاپی
برگزاری اولین مرحله لیگ کاراته وان سبکهای آزاد کاراته به میزبانی استان تهران

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران، مرحله نخست از دور جدید رقابتهای لیگ کاراته وان سبکهای آزاد در بخش مردان امروز ۵شنبه ۲۷ مهر ماه در دومین روز از هفته تربیت بدنی و ورزش در سالن دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند استان تهران در حال برگزار یاست، مسابقات بانوان نیز فردا جمعه ۲۸ مهر برگزار خواهد شدبر اساس این گزارش شرایط سنی و اوزان این رقابت ها به شرح زیر است

رده سنی نونهالان / متولدین ۱۳۸۸/۷/۲۶ الی ۱۳۹۰/۷/۲۵ (۱۲ و ۱۳ سال)
پسران: کاتا انفرادی و کومیته اوزان ۳۰- ۳۵- ۴۰- ۴۵- ۵۰- ۵۰+ کیلوگرم
دختران: کاتا انفرادی و کومیته اوزان ۳۰- ۳۵- ۴۰- ۴۵- ۴۵+ کیلوگرم

رده سنی نوجوانان / متولدین ۱۳۸۶/۷/۲۶ الی ۱۳۸۸/۷/۲۵ (۱۴ و ۱۵ سال)
پسران: کاتا انفرادی و کومیته اوزان ۴۵- ۵۰- ۵۵- ۶۰- ۶۰+ کیلوگرم
دختران: کاتا انفرادی و کومیته اوزان ۴۵- ۵۰- ۵۵- ۵۵+ کیلوگرم

رده سنی جوانان / متولدین ۱۳۸۴/۷/۲۶ الی ۱۳۸۶/۷/۲۵ (۱۶ و ۱۷ سال)
پسران: کاتا انفرادی و کومیته اوزان ۵۵- ۶۰- ۶۵- ۷۰- ۷۰+ کیلوگرم
دختران: کاتا انفرادی و کومیته اوزان ۵۰- ۵۵- ۶۰- ۶۰+ کیلوگرم

رده سنی بزرگسالان / متولدین ۱۳۸۴/۷/۲۵ به قبل (بالای ۱۸ سال)
آقایان: کاتا انفرادی و کومیته اوزان ۶۵- ۷۵- ۸۵- ۹۵- ۹۵+ کیلوگرم
بانوان: کاتا انفرادی و کومیته اوزان ۵۰- ۵۵- ۶۰- ۶۵- ۶۵+ کیلوگرم