1401/02/04
برگزاری مسابقات لیگ کاراته وان سبک های آزاد
  نسخه چاپی
برگزاری مسابقات لیگ کاراته وان سبک های آزاد

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران و به نقل از فدراسیون کاراته،
فدراسیون کاراته در نظر دارد جهت توسعه، پویایی و ایجاد انگیزه برای
ورزشکاران سبک های آزاد اقدام به برگزاری رقابت های لیگ کاراته وان ایران
با شرایط زیر نماید.
این
رقابت ها طی چهار مرحله در سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد که مرحله اول آن طی
روز های ۲۱ الی ۲۴ تیر ماه برگزار و زمان ثبت نام آن نیز تا ۱۰ تیر ماه
ادامه خواهد داشت که از طریق سامانه ملی کاراته است.
۱. رده سنی نونهالان: متولدین ۱۳۸۸/۱/۱ لغایت ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ (کومیته و کاتا انفرادی)اوزان دختران: ۳۰- ، ۳۵- ، ۴۰- ، ۴۵- ، ۴۵+اوزان پسران: ۳۰- ، ۳۵- ۴۰- ، ۴۵- ، ۵۰- ، ۵۰+ *ورودی مسابقات در این رده ۲۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
۲. رده سنی نوجوانان: متولدین ۱۳۸۶/۱/۱ لغایت ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ (کاتا انفرادی ، کومیته انفرادی)اوزان دختران: ۴۵- ، ۵۰- ، ۵۵- ، ۵۵+اوزان پسران: ۴۵- ، ۵۰- ، ۵۵- ، ۶۰- ، ۶۰+ *ورودی مسابقات در این رده ۲۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.۳. رده سنی جوانان: متولدین ۱۳۸۳/۱/۱ لغایت ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ (کاتا انفرادی، کومیته انفرادی)اوزان دختران: ۵۰- ، ۵۵- ، ۶۰- ، ۶۰+ اوزان پسران: ۵۵- ، ۶۰- ، ۶۵- ، ۷۰- ، ۷۵- ، ۷۵+ *ورودی مسابقات در این رده ۲۵۰/۰۰۰ تومان می باشد.

۴. رده سنی بزرگسالان: متولدین ۱۳۸۳/۱۲/۳۰ به قبل (کاتا انفرادی، کومیته انفرادی )اوزان دختران: ۵۰- ، ۵۵- ، ۶۰- ، ۶۵- ، ۶۵+اوزان پسران: ۶۵- ، ۷۵- ، ۸۵- ، ۹۵- ، ۹۵+ *ورودی مسابقات در این رده ۳۰۰/۰۰۰ هزار تومان می باشد
جوایز
رده سنی نونهالان و نوجوانان برای نفر اول ۷۰۰/۰۰۰ هزار تومان ، نفر دوم
۵۰۰/۰۰۰ هزار تومان و نفر سوم ۳۵۰/۰۰۰ هزار تومان است.  جوایز رده سنی جوانان برای نفر اول ۸۰۰/۰۰۰ هزار تومان ، نفر دوم ۶۰۰/۰۰۰ هزار تومان و نفر سوم ۴۰۰/۰۰۰ هزار تومان است.جوایز رده سنی امید برای نفر اول ۱/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان ، نفر دوم ۸۰۰/۰۰۰ هزار تومان و نفر سوم ۶۰۰/۰۰۰ هزار تومان است.