1397/02/18
برنامه هفدهمين دوره رقابتهاي كاراته قهرماني رده هاي پايه آسيا
  نسخه چاپی
برنامه هفدهمين دوره رقابتهاي كاراته قهرماني رده هاي پايه آسيا

برنامه هفدهمين دوره رقابتهاي كاراته رده هاي نوجوانان، جوانان و اميدهاي آسيا اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران و به نقل از سايت فدراسيون كاراته، هفدهمين دوره رقابتهاي كاراته قهرماني آسيا از روز جمعه 21 ارديبشهت ماه به مدت 3 روز در شهر اوكيناواي ژاپن برگزار مي شود كه بر اساس اعلام كميته برگزاري رقابتها، در روز نخست كاراته كاهاي نوجوان، در روز دوم(12 مي) رده سني جوانان و در سومين و آخرين روز پيكارها يعني روز يكشنبه(13 مي) رده سني اميد به روي تاتامي خواهند رفت.

نمايندگان كشورمان طي روزهاي جمعه و شنبه به مصاف حريفان خواهند رفت.

برنامه برگزاري مسابقات به شرح ذيل است:
*جمعه(11 مي)- 21 ارديبهشت ماه
ساعت 8-9 صبح وزن كشي نوجوانان
ساعت 9-17 : (مسابقات مقدماتي و رپه شارژ نوجوانان)
كاتاي انفرادي دختران
مسابقات كوميته اوزان (47-، 54- و 54+ كيلوگرم) دختران
كاتاي انفرادي پسران
مسابقات كوميته اوزان(52-، 57-، 63-، 70- و 70+ كيلوگرم) پسران

ساعت 17-17:20 فينال اوزان 52-، 57- و 63- كيلوگرم پسران
ساعت 17:20 – 17:35 افتتاحيه
ساعت 17:35 – 17:55 فينال اوزان 47-، 54- و 54+كيلوگرم دختران
ساعت 17:55-18:10 اهداي مدال
ساعت 18:10-18:30 فينال اوزان 70-و 70+ كيلوگرم پسران
ساعت 18:30-18:45 اهداي مدال
ساعت 18:45-19:00 فينال كاتاي انفرادي دختران و پسران
ساعت 19:00-19:15 اهداي مدال

*شنبه(12 مي)- 22 ارديبهشت ماه
ساعت 8-9 وزن كشي مسابقات
ساعت 9-16 (مسابقات مقدماتي و رپه شارژ جوانان)
مسابقات كاتاي انفرادي پسران
رقابتهاي كوميته اوزان(55-،61-، 68-، 76- و76+كيلوگرم) پسران
مسابقات كاتاي تيمي دختران
مسابقات كاتاي انفرادي دختران
رقابتهاي كوميته اوزان(48-، 53-، 59-و 59+كيلوگرم) دختران
مسابقات كاتاي تيمي پسران
ساعت 16:15-17:15 افتتاحيه
ساعت 17:15-17:40 فينال كاتاي انفرادي پسران و دختران
فينال اوزان 48-، 53- و 59- كيلوگرم دختران
ساعت 17:40-17:55 اهداي مدال
ساعت 17:55-18:15 فينال اوزان 55-، 68- و 76- كيلوگرم پسران
ساعت 18:15-18:30 اهداي مدال
ساعت 18:30-18:50 فينال اوزان 76+ كيلوگرم پسران و 59+ كيلوگرم دختران
ساعت 18:50-19:10 اهداي مدال
ساعت 19:10-19:30 فينال كاتاي تيمي پسران و دختران
ساعت 19:30-19:40 اهداي مدال

*يكشنبه(13 مي) 23 اردبهشت ماه
ساعت 8-9 وزن كشي مسابقات
ساعت 9-17 (مسابقات مقدماتي و رپه شارژ اميد)

مسابقات كاتاي انفرادي دختران
كوميته اوزان( 50-، 55-، 61-، 68- و 68+ كيلوگرم) دختران
كاتاي انفرادي پسران
كوميته اوزان(60-، 67-، 75-، 84- و 84+ كيلوگرم) پسران
ساعت 17:00- 17:10
فينال كاتاي انفرادي و تمامي اوزان كوميته دختران و پسران
ساعت 18:45-19:15 اهداي مدال

هیئت کاراته استان تهران 1398