1400/10/25
آغاز تمرینات تیم نوجوانان و جوانان پسر استان از نیمه اول بهمن ماه
  نسخه چاپی
آغاز تمرینات تیم نوجوانان و جوانان پسر استان از نیمه اول بهمن ماه

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران، در راستای پشتوانه سازی و حضور قدرتمند نوجوانان و جوانان پسران استان،  اردوی آماده سازی این رده از نیمه  اول بهمن ماه زیر نظر مربیان استان آغاز خواهد شد.

بر اساس این گزارش و بر اساس اعلام کادر فنی نوجوانان و جوانان واجدین شرایط شرکت در این اردوها  از روز شنبه 26 دی ماه تا روز شنبه اول بهمن ماه می بایست مشخصات درخواستی ذیل را به شماره 09101624630 در واتساپ ارسال نمایند و تاییدیه دریافت نمایند.

مشخصات درخواستی:نام و نام خانوادگی ورزشکار:تاریخ تولد:کد ملی:شماره تماس ورزشکار:نام مربی:شماره تماس مربی:

گفتنی است شرکت در این تمرینات برای تمامی علاقه مندان واجد شرایط سنی بدون محدودیت کمربندی آزاد می باشد.

شرایط سنی شرکت در این اردوها بدین شرح می باشد:

رده سنی نوجوانان: متولدین ۱۳۸۵/۸/۵ لغایت ۱۳۸۷/۸/۴ اوزان: ۵۲- ۵۷- ۶۳- ۷۰- ۷۰+

رده سنی جوانان: متولدین ۱۳۸۳/۸/۵ لغایت ۱۳۸۵/۸/۴ اوزان: ۵۵- ۶۱- ۶۸- ۷۶- ۷۶+