1400/09/27
آغاز اردوهای آماده سازی پسران استان از روز دوشنبه
  نسخه چاپی
آغاز اردوهای آماده سازی پسران استان از روز دوشنبه

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران، پیکارهای  انتخابی المپیاد استعدادهای برتر پسران استان در شرایطی روز پنج شنبه 25 آذر ماه در سالن کاراته مجموعه ورزشی شهید کبکانیان برگزار شد که بر اساس اعلام کادر فنی استان، نخستین جلسه تمرینات پسران روز دوشنبه 29 آذر ماه برگزار خواهد شد.بر اساس این گزارش نفرات مشروحه ذیل می باسیت روز دو شنبه راس ساعت 11 با در دست داشتن اصل مدرک شناسایی و اصل کارت بیمه ورزشی در سالن شهید کبکانیان حاضر شوند.

اسامی نفرات حاضر در اردوی نخست بدین شرح است:
کومیته وزن منهای 34 کیلوگرم:مقام اول: آریاسپ صالح، مقام دوم: سید محمد موسوی، مقام سوم: مهدی قلی زاده و احسان ایرانی

کومیته وزن منهای 36 کیلوگرم:مقام اول: عرفان رنجی، مقام دوم: یاسین رضا پور، مقام سوم: متین مرادی

کومیته وزن منهای 38 کیلوگرم:مقام اول: عرفان درخشانی، مقام دوم: محمد اکبری، مقام سوم: علیرضا رسولی

کومیته وزن منهای 40 کیلوگرم:مقام اول: متین خردمند، مقام دوم: سید مهدی حمیدی، مقام سوم: حسین شیرمحمدی

کومیته وزن منهای 42 کیلوگرم:مقام اول: امیر محمد هادی، مقام دوم: محمد ماهان یعقوبی، مقام سوم: امیرعلی رزمچو و محمد شاملو
کومیته وزن منهای 45 کیلوگرم:مقام اول: امیر محمد نیک پی، مقام دوم: مهدی شاملو، مقام سوم: عرفان رحیمی و امیر حسام صدیقنفرات دعوت شده به اردو: محمد عبداللهی

کومیته وزن منهای 48 کیلوگرم:مقام اول: طاها احمدبیگی، مقام دوم: محمدرضا کشاورز، مقام سوم: امیر محمد شربتی و ارشک عطایینفرات دعوت شده به اردو: حسین ادیگوزلی، محمد طاها اسداللهی، امیر رضا عبداللهی

کومیته وزن منهای 52 کیلوگرم:مقام اول: محمذ امین ایرانی، مقام دوم: امیر علی بختیاری، مقام سوم: ابوالفضل بلوکی و محمدرضا کاظمی نفرات دعوت شده به اردو: کیارش مصطفی نژاد، عرفان شیرکوند، رادین محمد خانی

کومیته وزن منهای 57 کیلوگرم:مقام اول: سپهر اصانلو، مقام دوم: محمد معین خدمتی، مقام سوم: علی اکبر عبداللهی و پارسا تقی خانینفرات دعوت شده به اردو: محمد متین شبانی، مهدی کنارگیر، محمد رضا زینل زاده

کومیته وزن منهای 63 کیلوگرم:مقام اول: علی اصغر عبداللهی، مقام دوم: سینا نجفی، مقام سوم: امیر علی شریفی و ابوالفضل شکیبا

کومیته وزن به اضافه 63 کیلوگرم:مقام اول: امیر علی مهدنور، مقام دوم: کیارش یادگاری فر، مقام سوم: محمدرضا شیرخانی و شایان محمدیاننفرات دعوت شده به اردو: محمدماهان خاص امیری، مهدی عبدالکرمی، امیر عباس نورآذر