1400/07/10
اطلاعیه مسابقات انتخابی پسران استان تهران
  نسخه چاپی
اطلاعیه مسابقات انتخابی پسران استان تهران

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران،


مسابقات فقط در رشته کومیته رده سنی نوجوانان اوزان۵۲-،۵۷-،۶۳-،۷۰+ کیلوگرم  و رده سنی جوانان اوزان۵۵-،۶۱-و۶۸- کیلوگرم برگزار میشود.


مسابقات کاتا انفرادی نوجوانان، جوانان و امید، مسابقات کاتا تیمی، کومیته رده سنی امید تمامی اوزان، رقابتهای کومیته رده سنی نوجوانان وزن منهای ۷۰ کیلوگرم و جوانان اوزان منهای ۷۶ و به اضافه ۷۶ برگزار نخواهد شد.


وزن کشی وپذیرش از ساعت۹صبح روزیکشنبه انجام میشود.


خاطر نشان می سازد، فقط شرکت کنندگانی که پیش از این نسبت به ثبت نام در مسابقات اقدام نموده اند مجاز به شرکت در این رقابتها می باشند و در روز مسابقات ثبت نام انجام نخواهد شد.


فقط مربیانی میتوانندبا هنرجویان خود در سالن حضورداشته باشندکه تستpcrمنفی ویاکارت واکسیناسیون خودرا به همراه معرفی نامه از هیئت کاراته حوزه / شهرستان مربوطه ارائه نمایند.


با توجه به شرایط خاص موجود و لزوم کليه شیوه نامه های ارسالی، رعایت موارد اعلامی از سوی کمیته برگزاری مسابقات الزامی می باشد.

️پذیرش همراه بازیکنان امکان پذیر نمی باشد.


به همراه داشتن مدارک ذیل در زمان پذیرش الزامی می باشد:


۱ . پاسخ منفی تست پی سی آر که ۷۲ ساعت از زمان آن نگذشته باشد و به تائید آزمایشگاه مربوطه باشد

۲. فرم رضایت شرکت در مسابقات برای شرکت کنندگان بالای ۱۸  سال که به تائید دفترخانه رسمی رسیده باشد و رضایت نامه ولی برای شرکت زیر ۱۸ سال که به تائید دفترخانه رسمی رسیده باشد.

۳. پرینت کارت بیمه ورزشی که حداقل ۷۲ ساعت از صدور آن گذشته باشد

۴.مدرک شناسایی عکس دار

۵. گواهی سلامت پزشکی

۶. کپی آخرین حکم کمربند فدراسیونی قهوه ای و یا مشکی