1400/07/07
زمان برگزاری مسابقات انتخابی تیم های پایه استان تهران
  نسخه چاپی
زمان برگزاری مسابقات انتخابی تیم های پایه استان تهران

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران، رقابتهای انتخابی تیم های پایه استان جهت گزینش نفرات برتر، جهت حضور در رقابتهای قهرمانی کشور ورودی تیمهای ملی، با رعایت شیوه نامه های بهداشتی طی روزهای ۱۱ و ۱۲ مهر ماه در سالن شهید کبکانیان برگزار می‌شود.بر اساس این گزارش مسابقات در بخش پسران روز یکشنبه ۱۱ مهر ماه و مسابقات دختران روز دوشنبه ۱۲ مهر برگزار می‌شود.با توجه به شرایط خاص موجود و لزوم کليه شیوه نامه های ارسالی، رعایت موارد اعلامی از سوی کمیته برگزاری مسابقات الزامی می باشد.

️پذیرش همراه بازیکنان امکان پذیر نبوده و پذیرش مربیان منوط به ارائه معرفی نامه از هیات حوزه/ شهرستان مربوطه می باشد.به همراه داشتن مدارک ذیل در زمان پذیرش الزامی می باشد:


۱ . پاسخ منفی تست پی سی آر که ۷۲ ساعت از زمان آن نگذشته باشد و به تائید آزمایشگاه مربوطه باشد.


۲. فرم رضایت شرکت در مسابقات برای شرکت کنندگان بالای ۱۸  سال که به تائید دفترخانه رسمی رسیده باشد و رضایت نامه ولی برای شرکت کنندگان زیر ۱۸ سال که به تائید دفترخانه رسمی رسیده باشد.


۳. پرینت کارت بیمه ورزشی که حداقل ۷۲ ساعت از صدور آن گذشته باشد


۴.مدرک شناسایی عکس دار


۵. گواهی سلامت پزشکی


۶. کپی آخرین حکم کمربند فدراسیونی قهوه ای و یا مشکی


خاطر نشان می سازد، فقط شرکت کنندگانی که پیش از این نسبت به ثبت نام در مسابقات اقدام نموده اند مجاز به شرکت در این رقابتها می باشند و در روز مسابقات ثبت نام انجام نخواهد شد.


برنامه زمانبندی مسابقات متعاقبا اعلام خواهد شد.