1399/10/24
بسط و گسترش پاراکاراته و حمایت از این قشر ورزشی
  نسخه چاپی
بسط و گسترش پاراکاراته و حمایت از این قشر ورزشی

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران، در این نشست طرفین در خصوص چگونگی گسترش هنر رزمی کاراته در بین جانبازان و معلولين و حمایت از این قشر ورزشی بحث و تبادل نظر کردند.با توجه به وجود پتانسیل های بالا در رشته پاراکاراته و کسب عناوین متعدد بین المللی مقرر شد، برنامه ای مدون جهت استفاده از تمامی پتانسیل های موجود ارائه شود.