1399/10/01
صدرنشینی تیم های تهرانی درهفته چهارم لیگ مجازی کاتا بانوان
  نسخه چاپی
صدرنشینی تیم های تهرانی درهفته چهارم لیگ مجازی کاتا بانوان

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران، هفته پایانی مسابقات دور رفت لیگ مجازی کاتا بانوان کشور در رده های خردسالان سفید، زرد، نارنجی/خردسالان قهوه ای و مشکی/ نونهالان و نوجوانان سفید، زرد، نارنجی/ نوجوانان و جوانان سبز، آبی و بنفش و جوانان قهوه ای و مشکی در شرایط هفته به پایان رسید که تیمهای تهرانی حاضر در این رقابتها بهترین نتایج را کسب نمودند.
بر اساس این گزارش رده خردسالان سفید، زرد و نارنجی شاگردان فرخناز ارباب در ترکیب تیم آکادمی ارباب ۱ با ۲۳ امتیاز تیمی، ۵ صدر نشین و ۲۰۴.۷۸ امتیاز انفرادی صدرنشین شدند و تیم جوانه با مربیگری فاطمه بغلانی پور با کسب ۲۲ امتیاز تیمی، ۴ صدر نشین و ۲۰۴.۷ امتیاز انفرادی در جای دوم قرار گرفت، در این رده 9 تیم با هم به رقابت می پردازند.
رده نونهالان و نوجوانان سفید، زرد و نارنجی و با حضور 5 تیم نیز تیمآکادمی ارباب ۱ با ۲۳ امتیاز تیمی، ۵ صدرنشین و ۲۰۳.۳۸ امتیاز انفرادی جایگاه نخست را در اختیار دارد و شاگردان مینا افسانه در ترکیبتیم باشگاه افسانه با ۲۲ امتیاز تیمی، ۴ صدر نشین و ۲۰۲.۵۴ امتیاز انفرادی در جای دوم قرار دارند.در رده نوجوانان و جوانان سبز، آبی و بنفشدر شرایطی 12 تیم با هم به رقابت پرداختند که در پایانباشگاه افسانه۲ با ۲۱ امتیاز تیمی، ۴ صدر نشین و ۲۰۴.۸۸ امتیاز انفرادی، در جای نخست قرار گرفت،آکادمی ارباب با ۲۰ امتیاز تیمی، ۲ صدر نشین و ۲۰۷.۴۲ امتیاز انفرادی دوم است باشگاه افسانه۱ با ۲۰ امتیاز تیمی، ۲ صدرنشین و ۲۰۵.۵۶ امتیاز انفرادی در جای سوم قرار دارد و تیم جوانه  با ۱۵ امتیاز تیمی و ۱۹۷.۹۲ امتیاز انفرادی رتبه ششم را به خود اختصاص داده.
اما در رده جوانان قهوه ای و مشکیو در حضور 12 تیم با اقتدار به عنوان تیم بدون باخت با ۲۷ امتیاز تیمی، ۹ صدر نشین و ۲۱۹.۷۲ امتیاز انفرادی صدر نشین است.