1399/04/16
بازدید مهندس کریمی و معاونین ستادی شرکت توسعه از هیئت کاراته استان تهران
  نسخه چاپی
بازدید مهندس کریمی و معاونین ستادی شرکت توسعه از هیئت کاراته استان تهران

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران،  مهندس کریمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به اتفاق معاونین ستادی خود به منظور بازدید از مجموعه ورزشی شهید شیرودی و شهید کبکانیان با همراهمی جلائیان سرپرست مجموعه ضمن بازدید از بخش های مختلف مجموعه در جریان آخرین وضعیت و اماکن آن و طرح های در حال اجرا آن قرار گرفت

سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته،
سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو، به همراه مدیر و عباسی مسئول
حراست  مجموعه ورزشی شهید شیرودی نیز در این بازدید حضور داشتند.

در جریان این بازدید مهندس کریمی و هیئت همراه از دفتر هیئت کاراته استان تهران نیز بازدید کردند و دقایقی را میهمان متولیان کاراته پایتخت بودند.


عطایی رئیس و زمانی دبیر هیئت به نمایندگی از خانواده کاراته پایتخت با اهدا تندیس یادبود کاراته به رسم ادب از میهمانان قدردانی کردند.