1399/04/02
برگزاری کلاس ارتقاء داوری کاتا و کومیته در استان تهران
  نسخه چاپی
برگزاری کلاس ارتقاء داوری کاتا و کومیته در استان تهران

بهگزارشروابطعمومی هیئت کاراته استان تهران، با مجوز کمیته داوران فدراسیون کاراته ثبت نام دوره ارتقاء داوری کاتا  و کومیته در دو بخش بانوان و آقایان از روز سه شنبه 3 تیر ماه تا پایان وقت اداری روز شنبه 21 تیر ماه در دفتر هیئت کاراته استان تهران انجام خواهد شد.
باتوجهبهاینکه آموزش کاتا و کومیته به صورت مجزا انجام می شوند علاقه مندان می توانند در هر دو بخش ثبت نام و شرکت نمایند.

ضمناخاطرنشانمی سازد با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان در کلاس به دلیل شرایط خاص موجود، اولویت با افرادی است که ثبت نام نمایند و پس از تکمیل ظرفیت کلاس، پذیرش داوران امکان پذیر نخواهد بود.
زمان و مکانبرگزاری کلاس متعاقبا اعلام خواهد شد.
مدارکلازمجهتثبتنامکپی شناسنامه / کپی کارت ملیکپی حکم کمربند حداقل دان 2کپی آخرین مدرک تحصیلیکپی کارت پایان خدمت / گواهی اشتغال به تحصیل از واحد دانشگاهی مربوطهکپی کارت بیمه ورزشیدو قطعه عکس پرسنلی الزاما 3در4 با زمینه سفیدمعرفی نامه از استان مطبوعارائه کد عضویت سامانه ملی کاراته بخش داوریلازمبهذكراست،داورانی که دفترچه داوری دارند نیاز به ارائه مدارک فوق ندارند.
واجدین شرایط شرکت در این دوره ها جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با دفتر هیئت کاراته استان تهران 88825655 و 88308902 تماس بگیرند.