1397/12/20
صفر رحیمی رئیس کمیته داوران هیئت کاراته استان تهران شد
  نسخه چاپی
صفر رحیمی رئیس کمیته داوران هیئت کاراته استان تهران شد

ه گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران، در متن ابلاغ رحیمی آمده است:

جناب آقای صفر رحیمی
باسلام؛
نظر به شایستگی، تجارب و سوابق ارزشمند مدیریتی، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان رئیس کمیته داوران هیئت کاراته استان تهران منصوب می نمایم.
مطمئنا تجارب برجسته و گرانقدرتان و همفکری همه نیروهای متخصص و متعهد و بهره برداری از همه تجربیات گذشته موجبات ارتقاء این مجموعه عظیم را فراهم خواهد نمود.
امید است با عنایت به درگاه پروردگار متعال ، با دقت نظر و با بهره گیری از تجارب ، تعهد و تخصص در تمامی ظرفیت های موجود در وظایف محوله موفق باشید.

محمدمهدی عطایی
رئیس هیئت کاراته استان تهران

هیئت کاراته استان تهران 1397