1397/12/20
صفر رحیمی رئیس کمیته داوران هیئت کاراته استان تهران شد
  نسخه چاپی
صفر رحیمی رئیس کمیته داوران هیئت کاراته استان تهران شد

ه گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران، در متن ابلاغ رحیمی آمده است: >


جناب آقای صفر رحیمی >

باسلام؛ >

نظر به شایستگی، تجارب و سوابق ارزشمند مدیریتی، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان رئیس کمیته داوران هیئت کاراته استان تهران منصوب می نمایم. >

مطمئنا تجارب برجسته و گرانقدرتان و همفکری همه نیروهای متخصص و متعهد و بهره برداری از همه تجربیات گذشته موجبات ارتقاء این مجموعه عظیم را فراهم خواهد نمود. >

امید است با عنایت به درگاه پروردگار متعال ، با دقت نظر و با بهره گیری از تجارب ، تعهد و تخصص در تمامی ظرفیت های موجود در وظایف محوله موفق باشید. >


محمدمهدی عطایی >

رئیس هیئت کاراته استان تهران