1397/11/28
23 کاراته کا دختر پایتخت 2اسفند روی تاتامی می روند
  نسخه چاپی
23 کاراته کا دختر پایتخت 2اسفند روی تاتامی می روند

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران، مرحله نهایی  انتخابي تیم ملی رده هاي پايه دختران براي حضور در رقابتهاي قهرماني آسيا در شرایطی روز پنجشنه دوم اسفند ماه برگزار می شود که 23 کاراته کا پایتخت در جمع راه یافتگان به این انتخابی حضور دارند.بر اساس این گزارش این مرحله از انتخابی با حضور نفرات انتخاب شده( انتخابي 18 بهمن ماه)، نفر اول رنكينگ كاراته وان كشور و نفر اول قهرماني كشور تهران برگزار خواهد شد.اسامی نفرات تهرانی حضار در این رقابتها بدین شرح است:رده سنی نوجوانان/کاتای انفرادی: مليكا عزتي، نگین ابراهیمی

وزن ۴۷کیلوگرم: فاطمه كرمي و زهرا علیزاده
وزن ۵۴- کیلوگرم: رويا اقبالي

وزن ۵۴+ کیلوگرم: نسترن عبادي از تهران

رده سنی جوانانکاتای انفرادی: زينب السادات حسيني، حديثه جمال، سپیده امینی

کاتا تیمی
تيم جوانه (زينب السادات حسيني، سپیده امینی، مليكا عزتي)
وزن ۴۸-کیلوگرم: الناز یوسفی
وزن ۵۹کیلوگرم: مبینا حیدری

رده سنی امیدکاتای انفرادی: فاطمه صادقي، فاطمه میروردی زاده، فاطمه ایمانی
وزن ۵۰کیلوگرم: بهناز بتويي، فاطمه قاسمی
وزن ۵۵- کیلوگرم: زهرا حاجیان، آناهیتا یحیی پور
وزن ۶۱- کیلوگرم: ملیکا احدی، مینا یوسفی از تهران
وزن ۶۸- کیلوگرم: شقايق واحدي

وزن 68+ کیلوگرم: شبنم واحدي از تهران، شقایق امیدوند از مازندران، فاطمه زهرا گلبندی از مازندران، فاطمه حقی از تهران