1397/11/16
علی ضرغامی رئیس کمیته خیرین هیئت کاراته استان تهران شد
  نسخه چاپی
علی ضرغامی رئیس کمیته خیرین هیئت کاراته استان تهران شد

به گزارش روابط عمومی هیئت کاراته استان تهران، طی حکمی از سوی محمد مهدی عطایی، علی ضرغامی به عنوان عضو شورای راهبردی و رئیس کمیته خیرین هیئت کاراته استان تهران منصوب شد. >

در متن ابلاغ ضرغامی آمده است:

جناب آقای علی ضرغامی
نظر به شایستگی، تجارب و سوابق ارزشمند مدیریتی، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان عضو شورای راهبردی هیئت کاراته استان تهران منصوب می نمایم.
مطمئنا تجارب برجسته و گرانقدرتان ، و همفکری همه نیروهای متخصص و متعهد و بهره برداری از همه تجربیات گذشته موجبات ارتقاء این مجموعه عظیم را فراهم خواهد نمود.
امید است با عنایت به درگاه پروردگار متعال ، با دقت نظر و با بهره گیری از تجارب ، تعهد و تخصص در تمامی ظرفیت های موجود در وظایف محوله موفق باشید.

هیئت کاراته استان تهران 1398